Anketa

Líbí se Vám naše nové stránky ?
Líbí 28.12% (1193)
Docela ano 24.89% (1056)
Průměr 15.49% (657)
Nic moc 14.52% (616)
Nelíbí 16.97% (720)

TOPlist

Úvodní stránka


 

Vítáme vás na oficiálních stránkach fotbalového klubu

TJ Sokol Žinkovy.

 

 

 

Historie

 

1910 - Popud k založení dal vlastně pokrývač a kapelník František Šlajer, který chtěl založit spolek střelců(aby měl uniformovanou kapelu "střelců"). Zdejší učitelé, Pomahač a Šlégl, byli proti a dali podnět k založení "Sokola". Ustavující valná hromada, na které se zvolil správní výbor a starosta - Antonín Dyk, lesmistr velkostatku, byla u Korbelů. Nadšení mezi Sokoly bylo veliké. Prvním náčelníkem byl B.Silovský, úředník velkostatku.

 

  Žinkovy se tedy založením TJS postavily tehdy ve vlasteneckém a pokrokovém zájmu mezi okolní města, kde už Sokol byl - Nepomuk, Přeštice, Klatovy, Blovice, Plánice.

 

  Zprvu cvičeno v "obecním domě" (chudobinci) ve velké síní, určené k zasedání obecního zastupitelstva. Po adaptaci sálu U bílého koně učiněna "sokolovna" tam. P. Pomahač brzy sestavil hudební odbor a pilně se hrálo u Boháčů (Slabihoudů). Současně zřídil pěvecký odbor mužský a ženský, a začal ve škole vyučovat znalosti not a zpěvu. Zanedlouho byl vidět pokrok. Byly pořádány koncerty hudebně pěvecké, v místních hostincích k radosti všech. Produkce byly dosti umělé a poskytovaly Sokolu hlavní zdroj příjmů. Ale přišla 1.světová válka, která podlomila a zničila všechnu snahu a vnitřní a veřejnou činnost.

 

1917 - Úřady dráždila každá maličkost...

  Sokolský znak na plechové desce vymalovaný a přibitý v průčelí hostince U bílého koně, kde byla spolková místnost Sokola, byl trojbarevný - bílý, červený a modrý, to nesmělo být. Starostou Sokola byl tehdy p.pomahač, když zaním přišel strážmistr Liška a nařídil, aby byl znak sejmut a odstraněn, nebo aby byla modrá barva zakryta jinou. Tentýž rozkaz se týkal i sběracích pokladniček ÚMŠ, Ústřední matice Školské, zavěšených v hostincích.

  Protože hrozilo Sokolu nebezpečí, byla sepsána "poslední vůle aneb pořízení", jímž univerzálním dědicem se stala škola žinkovská.

2016 - www.fotbalzinkovy.cz